klassenstrijd: niet mediageniek meer, maar helaas nog springlevend


bevolkingsgroei goed bekeken


De theorie van repressieve tolerantie is niet falsifieerbaar, omdat nooit aangetoond kan worden of de tolerantie oprecht danwel repressief is. De consequentie van deze theorie: 'de bereikte doelen van getolereerde groepen blijven achter bij de verwachtingen van getolereerde groepen' is een wel falsifieerbare hypothese, maar tevens een betekenisloze hypothese. Een getolereerde groep impliceert immers een machtsverhouding, een machtsverhouding met veel macht bij de tolereerder en weinig macht bij de getolereerde. En met weinig macht bereik je niet veel.

De theorie van repressieve tolerantie is dan ook een kwestie van geloof... Ik geloof er erg in...


De heiligverklaring van teambuilding, bijvoorbeeld bij een getolereerde groep als een ondernemingsraad of vakbond, is gebaseerd op het uitgangspunt dat als je eensgezind bent je dan ook sterker staat. Is natuurlijk waar. Maar al iets enger klinkt hetgeen wat vaak onmiddellijk daarna gezegd wordt: 'jullie moeten als één naar buiten treden'. Alsof in een dergelijke groep niet juist mensen zitten die een duidelijke mening hebben over iets. Als een dergelijke groep een besluit neemt, zelfs een democratisch besluit, zullen er vrijwel altijd mensen zijn die tegen hebben gestemd. En als die mensen niet meer eerlijk mogen zijn naar buiten toe, dan boet je juist aan geloofwaardigheid, en dus aan draagvlak!, in. Een groep waarvan de leden vrij zijn in het geven van hun mening én waarvan de leden zich tóch altijd conformeren aan democratisch genomen beslissingen, dát is pas een sterke groep. Maar een getolereerde groep die sterk is... dát is natuurlijk juist niet de bedoeling van de tolereerders. Dus bieden de tolereerders teambuilding aan, dat wil zeggen: zo noemen ze het; in werkelijkheid wordt het in het gareel leren lopen met de moreel corrupte top van de getolereerde groep beoogd. (Inderdaad, wederom niet falsifieerbaar...)


reageerNaar mijn weten gebruik ik geen cookies, maar dit is de wettelijk verplichte cookiemelding. OK